Timetable

Monday

STOCKTON

09:15 - 10:00

Duration - 45mins

Attack

LUTON

10:00 - 10:45

Duration - 45mins

BHANGRA JHOOM

LUTON

10:45 - 11:15

Duration - 30mins

BODY BLAST

LUTON

19:00 - 20:00

Duration - 60mins

BODY COMBAT

STEVENAGE

12:30 - 13:30

Duration - 60mins

BODY COMBAT £

BOSTON

10:00 - 10:50

Duration - 50mins

Body Harmony

BOSTON

20:00 - 20:45

Duration - 45mins

Body Harmony

PETERBOROUGH

12:30 - 13:15

Duration - 45mins

Body Pump

CHATHAM

10:30 - 11:30

Duration - 60mins

Body Pump

CHATHAM

18:15 - 19:00

Duration - 45mins

Body Pump

LUTON

17:00 - 18:00

Duration - 60mins

Body Pump

CHATHAM

20:00 - 20:45

Duration - 45mins

BodyAttack

STEVENAGE

18:30 - 19:30

Duration - 60mins

BOOTCAMP

BROMLEY

19:00 - 20:00

Duration - 60mins

Boxercise

STEVENAGE

09:30 - 10:30

Duration - 60mins

CARDIO TONE

STOCKTON

17:30 - 18:15

Duration - 45mins

Combat

BROMLEY

09:45 - 10:30

Duration - 45mins

conditioning

LUTON

09:15 - 10:00

Duration - 45mins

Fight Club

PETERBOROUGH

18.00 - 18.45

Duration - 45mins

Fitness Pilates

CHATHAM

17:40 - 18:10

Duration - 30mins

Grit(CARDIO)

STOCKTON

17:00 - 17:30

Duration - 30mins

GYM INDUCTION

UXBRIDGE

19:15 - 20:00

Duration - 45mins

HIIT

STEVENAGE

10:30 - 11:00

Duration - 30mins

HIIT TRAINING

PLYMOUTH

06:30 - 07:00

Duration - 30mins

INDUCTION

MAIDSTONE

17:00 - 17:20

Duration - 20mins

INDUCTION

BROMLEY

17:00 - 17:30

Duration - 30mins

Induction Training

STEVENAGE

19:30 - 20:00

Duration - 30mins

LEGS BUMS & TUMS

BOSTON

18:30 - 19:00

Duration - 30mins

LEGS BUMS & TUMS

LUTON

11:15 - 11:45

Duration - 30mins

LOW IMPACT AEROBICS

MAIDSTONE

9:30 - 10:15

Duration - 45mins

PILATES

STOCKTON

19:00 - 19:45

Duration - 45mins

PILATES

STEVENAGE

11:00 - 12:00

Duration - 60mins

Privet class

STEVENAGE

06:45 - 7:30

Duration - 45mins

RPM

FOLKESTONE

19:30 - 20:30

Duration - 60mins

Spin

BROMLEY

06:30 - 07:15

Duration - 45mins

Spin

BROMLEY

18:00 - 18:45

Duration - 45mins

Spin

PETERBOROUGH

10.30 - 11.15

Duration - 45mins

Spinning

PETERBOROUGH

19:00 - 19.45

Duration - 45mins

Strong by Zumba

BOSTON

17:30 - 18:00

Duration - 30mins

tru Hiit plyo

STOCKTON

07:05 - 7:35

Duration - 30mins

Tru Spin

STOCKTON

09:30 - 10:15

Duration - 45mins

Tru Spin

BOSTON

06:45 - 07:30

Duration - 45mins

Tru Spin

STOCKTON

17:30 - 18:15

Duration - 45mins

Tru Spin

BOSTON

19:00 - 19:45

Duration - 45mins

Tru Spin

CHATHAM

09:30 - 10:30

Duration - 60mins

Tru Spin

CHATHAM

17:25 - 18:10

Duration - 45mins

Tru Spin

CHATHAM

18:20 - 19:05

Duration - 45mins

Tru Spin

UXBRIDGE

18:15 - 19:00

Duration - 45mins

Truattack

UXBRIDGE

13:00 - 13:45

Duration - 45mins

TruBalance

PLYMOUTH

07:30 - 07:55

Duration - 25mins

TruCircuit

MAIDSTONE

10:30 - 11:15

Duration - 45mins

TruCombat

MAIDSTONE

17:45 - 18:30

Duration - 45mins

TruCombat

MAIDSTONE

18:30 - 19:30

Duration - 60mins

truConditioning

PLYMOUTH

07:00 - 07:24

Duration - 24mins

TruCore

LUTON

10:00 - 10:45

Duration - 45mins

TRUCYCLE

LUTON

19:00 - 19:45

Duration - 45mins

TRUCYCLE

STEVENAGE

18:30 - 19:15

Duration - 45mins

TRUCYCLE

UXBRIDGE

12:15 - 13:00

Duration - 45mins

TRUCYCLE

PETERBOROUGH

17:00 - 17:45

Duration - 45mins

truHIIT

STOCKTON

18:15 - 19:00

Duration - 45mins

TRUPUMP

UXBRIDGE

17:30 - 18:15

Duration - 45mins

TRUPUMP

PLYMOUTH

06:00 - 06:25

Duration - 25mins

TRUTONE

STOCKTON

10:15 - 11:00

Duration - 45mins

TRUTONE

UXBRIDGE

18:30 - 19:30

Duration - 60mins

TruVibe Cycle

FOLKESTONE

18:00 - 19:00

Duration - 60mins

Yoga

STEVENAGE

20:00 - 21:00

Duration - 60mins

Yoga

BROMLEY

19:30 - 20:00

Duration - 30mins

Yoga

LUTON

20:00 - 20:45

Duration - 45mins

ZANGA ZANGA

LUTON

18:15 - 19:00

Duration - 45mins

Zumba

STEVENAGE

17:45 - 18:30

Duration - 45mins

Zumba

CHATHAM

19:15 - 20:00

Duration - 45mins

Zumba

tuesday

STEVENAGE

09:30 - 10:25

Duration - 55mins

BODY COMBAT

STEVENAGE

19:00 - 20:00

Duration - 60mins

BODY COMBAT

LUTON

10:30 - 11:30

Duration - 60mins

BODY COMBAT

STEVENAGE

10:30 - 11:30

Duration - 60mins

Body Pump

STEVENAGE

18:00 - 19:00

Duration - 60mins

Body Pump

CHATHAM

09:30 - 10:15

Duration - 45mins

Body Pump

LUTON

09:30 - 10:30

Duration - 60mins

Body Pump

CHATHAM

18:30 - 19:15

Duration - 45mins

BodyAttack

STEVENAGE

20:00 - 21:00

Duration - 60mins

Bollywood Fitness £5

PETERBOROUGH

17:00 - 17:45

Duration - 45mins

Circuits

STOCKTON

09:30 - 10:15

Duration - 45mins

Combat

FOLKESTONE

18:15 - 19:00

Duration - 45mins

Extreme

STEVENAGE

11:35 - 12:00

Duration - 25mins

Foam roll muscle release

STOCKTON

18:30 - 19:00

Duration - 30mins

GYM INDUCTION

UXBRIDGE

19:00 - 20:00

Duration - 60mins

HIIT

STOCKTON

16:30 - 17:00

Duration - 30mins

HIIT Circuits

STOCKTON

17:00 - 17:30

Duration - 30mins

HIIT Circuits

PLYMOUTH

06:30 - 07:00

Duration - 30mins

INDUCTION

MAIDSTONE

17:00 - 17:20

Duration - 20mins

INDUCTION

BROMLEY

17:00 - 17:30

Duration - 30mins

Induction Training

MAIDSTONE

18:00 - 18:45

Duration - 45mins

Insanity

UXBRIDGE

07:00 - 07:45

Duration - 45mins

Insanity

LUTON

11:15 - 12:00

Duration - 45mins

KETTLE BELLS

FOLKESTONE

20:00 - 21:00

Duration - 60mins

Kettlebell

BROMLEY

13:15 - 13:45

Duration - 30mins

KETTLEBELL circuit

MAIDSTONE

09:15 - 10:00

Duration - 45mins

LBT

LUTON

17:30 - 18:15

Duration - 45mins

LBT

BOSTON

18:00 - 18:45

Duration - 45mins

LBT

PETERBOROUGH

12:30 - 13:15

Duration - 45mins

LBT

STEVENAGE

6:45 - 7:15

Duration - 30mins

LEGS BUMS & TUMS

STOCKTON

10:15 - 11:00

Duration - 45mins

PILATES

FOLKESTONE

19:00 - 20.00

Duration - 60mins

PILATES

LUTON

18:15 - 19:15

Duration - 60mins

PILATES

LUTON

11:30 - 12:15

Duration - 45mins

PILATES

STEVENAGE

09:30 - 10:15

Duration - 45mins

RPM

STEVENAGE

18:15 - 19:00

Duration - 45mins

RPM

BROMLEY

18:00 - 18:40

Duration - 40mins

Spin

PETERBOROUGH

10:30 - 11:15

Duration - 45mins

Spinning

PETERBOROUGH

18:00 - 18:45

Duration - 45mins

Spinning

LUTON

10:30 - 11:15

Duration - 45mins

TOOMBOOGIE

CHATHAM

10:15 - 11:00

Duration - 45mins

Totally Shredded

BOSTON

19:00 - 19:30

Duration - 30mins

Tru Abs

BOSTON

06:45 - 07:30

Duration - 45mins

tru Hiit

STOCKTON

17:00 - 17:45

Duration - 45mins

Tru Spin

STOCKTON

10:15 - 11:00

Duration - 45mins

Tru Spin

CHATHAM

18:45 - 19:30

Duration - 45mins

Tru Spin

STOCKTON

17:45 - 18:00

Duration - 15mins

Tru Spin

BOSTON

10:20 - 11:00

Duration - 40mins

TruBalance

PLYMOUTH

07:00 - 07:24

Duration - 24mins

TruCircuit

UXBRIDGE

12:15 - 13:00

Duration - 45mins

TruCombat

MAIDSTONE

19:00 - 20:00

Duration - 60mins

truConditioning

PLYMOUTH

06:00 - 06:25

Duration - 25mins

TruCore

LUTON

11:00 - 11:45

Duration - 45mins

TRUCYCLE

UXBRIDGE

07:00 - 07:45

Duration - 45mins

TRUCYCLE

UXBRIDGE

13:00 - 13:45

Duration - 45mins

TRUCYCLE

PLYMOUTH

07:30 - 07:55

Duration - 25mins

TRUTONE

STOCKTON

18:15 - 19:00

Duration - 45mins

TRUTONE

MAIDSTONE

10:00 - 10:45

Duration - 45mins

TRUTONE

UXBRIDGE

18:00 - 19:00

Duration - 60mins

TruYoga

UXBRIDGE

13:00 - 14:00

Duration - 60mins

Truzumba

STEVENAGE

11:45 - 12:45

Duration - 60mins

Yoga

CHATHAM

19:30 - 20:30

Duration - 60mins

Yoga

LUTON

12:15 - 13:00

Duration - 45mins

Zumba

LUTON

19:15 - 20:00

Duration - 45mins

Zumba

STOCKTON

17:30 - 18:15

Duration - 45mins

Zumba

PETERBOROUGH

19:00 - 19:45

Duration - 45mins

Zumba

BOSTON

09:30 - 10:15

Duration - 45mins

Zumba

BOSTON

20:00 - 21:00

Duration - 60mins

Zumba

BROMLEY

19:30 - 20:30

Duration - 60mins

Zumba

wednesday

LUTON

17:30 - 18:15

Duration - 45mins

ABS

PETERBOROUGH

18:00 - 18:45

Duration - 45mins

ABS

LUTON

09:15 - 10:00

Duration - 45mins

AEROBICS

STOCKTON

18:15 - 19:00

Duration - 45mins

Attack

STEVENAGE

08:15 - 09:15

Duration - 60mins

Blakey’s cardio tone £

PETERBOROUGH

10:30 - 11:15

Duration - 45mins

Body Balance

STOCKTON

19:00 - 19:45

Duration - 45mins

Body Balance

MAIDSTONE

18:00 - 18:45

Duration - 45mins

BODY BLAST

BOSTON

20:00 - 20:45

Duration - 45mins

Body Harmony

STEVENAGE

19:15 - 20:15

Duration - 60mins

Body Pump

CHATHAM

10:15 - 11:00

Duration - 45mins

Body Pump

STEVENAGE

09:30 - 10:15

Duration - 45mins

Body Tone

BOSTON

18:00 - 18:45

Duration - 45mins

BOOTCAMP

STEVENAGE

18:15 - 19:00

Duration - 45mins

Circuits

MAIDSTONE

10:20 - 10:45

Duration - 25mins

Circuits

PETERBOROUGH

17:00 - 17:45

Duration - 45mins

Fat burning circuits

BOSTON

06:45 - 07:30

Duration - 45mins

fitness fusion

PETERBOROUGH

19:00 - 19:45

Duration - 45mins

GP Referral

CHATHAM

20:30 - 21:00

Duration - 30mins

Grit Strength

STOCKTON

19:30 - 20:00

Duration - 30mins

GYM INDUCTION

UXBRIDGE

19:15 - 20:00

Duration - 45mins

HIIT

PLYMOUTH

06:30 - 07:00

Duration - 30mins

INDUCTION

MAIDSTONE

17:00 - 17:20

Duration - 20mins

INDUCTION

BROMLEY

17:00 - 17:30

Duration - 30mins

Induction Training

LUTON

10:00 - 10:30

Duration - 30mins

LBT

UXBRIDGE

18:30 - 19:15

Duration - 45mins

LBT

STEVENAGE

12:30 - 13:00

Duration - 30mins

LEGS BUMS & TUMS

FOLKESTONE

18:30 - 19:30

Duration - 60mins

LEGS BUMS & TUMS

CHATHAM

19:15 - 20:15

Duration - 60mins

PILATES

LUTON

19:00 - 19:45

Duration - 45mins

RHYTHM POWER

STEVENAGE

18:15 - 19:00

Duration - 45mins

RPM

BROMLEY

06:30 - 07:15

Duration - 45mins

Spin

BROMLEY

18:00 - 18:45

Duration - 45mins

Spin

PETERBOROUGH

12:30 - 13:15

Duration - 45mins

Spinning

BOSTON

09:30 - 10:15

Duration - 45mins

tru Hiit

BOSTON

17:30 - 18:00

Duration - 30mins

Tru Hit strength

STOCKTON

07:05 - 07:35

Duration - 30mins

Tru Spin

STOCKTON

09:30 - 10:15

Duration - 45mins

Tru Spin

STOCKTON

18:15 - 19:00

Duration - 45mins

Tru Spin

CHATHAM

18:00 - 18:45

Duration - 45mins

Tru Spin

STOCKTON

09:15 - 09:30

Duration - 15mins

TRUABS

CHATHAM

18:30 - 19:00

Duration - 30mins

TRUABS

UXBRIDGE

17:45 - 18:30

Duration - 45mins

Truattack

PLYMOUTH

06:00 - 06:25

Duration - 25mins

TruCircuit

CHATHAM

09:30 - 10:15

Duration - 45mins

TruCombat

PLYMOUTH

07:30 - 07:55

Duration - 25mins

TruCore

LUTON

18:15 - 19:00

Duration - 45mins

TRUCYCLE

UXBRIDGE

18:45 - 19:45

Duration - 60mins

TRUCYCLE

STEVENAGE

19:30 - 20:15

Duration - 45mins

TRUCYCLE

UXBRIDGE

13:00 - 13:45

Duration - 45mins

TRUCYCLE

BOSTON

19:00 - 19:45

Duration - 45mins

True pump

STOCKTON

17:30 - 18:15

Duration - 45mins

TRUPUMP

UXBRIDGE

12:15 - 13:00

Duration - 45mins

TRUPUMP

STOCKTON

9:30 - 10:15

Duration - 45mins

Trustep

PLYMOUTH

07:00 - 07:24

Duration - 24mins

TRUTONE

BROMLEY

19:00 - 19:30

Duration - 30mins

TRUTONE

CHATHAM

18:00 - 18:30

Duration - 30mins

TRUTONE

STOCKTON

10:15 - 11:00

Duration - 45mins

TRUTONE

LUTON

12:00 - 12:45

Duration - 45mins

WEIGHTERCISE

LUTON

11:15 - 12:00

Duration - 45mins

Yoga

BROMLEY

19:30 - 21:00

Duration - 90mins

Yoga

STEVENAGE

20:15 - 21:15

Duration - 60mins

Yoga

MAIDSTONE

19:00 - 19:45

Duration - 45mins

Yoga

STEVENAGE

10:30 - 11:30

Duration - 60mins

Yoga

LUTON

10:30 - 11:15

Duration - 45mins

Zumba

BROMLEY

18:30 - 19:30

Duration - 60mins

Zumba

thursday

UXBRIDGE

20:00 - 20:45

Duration - 45mins

Abs blast

STEVENAGE

19:30 - 20:30

Duration - 60mins

Bally Dance

STEVENAGE

20:30 - 21:30

Duration - 60mins

Bally Dance Advanced

STEVENAGE

20:00 - 20:30

Duration - 30mins

BEGINNER RPM

STOCKTON

09:45 - 10:30

Duration - 45mins

Body Balance

MAIDSTONE

9:15 - 10:00

Duration - 45mins

BODY BLAST

UXBRIDGE

17:30 - 18:10

Duration - 40mins

BODY BLAST

STEVENAGE

09:30 - 10:30

Duration - 60mins

BODY COMBAT

LUTON

09:15 - 10:15

Duration - 60mins

BODY COMBAT

LUTON

19:30 - 20:30

Duration - 60mins

BODY COMBAT

STEVENAGE

17:15 - 18:00

Duration - 45mins

Body Pump

CHATHAM

17:15 - 18:00

Duration - 45mins

Body Pump

CHATHAM

09:15 - 10:15

Duration - 60mins

BOOT CAMP

STOCKTON

18:15 - 19:00

Duration - 45mins

Boxercise

BROMLEY

19:00 - 20:00

Duration - 60mins

Boxercise

BOSTON

18:00 - 18:45

Duration - 45mins

Boxfit

PETERBOROUGH

18:00 - 18:45

Duration - 45mins

Boxing Circuits

PETERBOROUGH

12:30 - 13:15

Duration - 45mins

Circuits

BROMLEY

12:15 - 12:45

Duration - 30mins

Circuits

PETERBOROUGH

17:00 - 17:45

Duration - 45mins

Fitness Pilates

STOCKTON

10:30 - 11:15

Duration - 45mins

Fitsteps

CHATHAM

19:15 - 19:30

Duration - 15mins

Group Gym Induction

STOCKTON

10:00 - 10:30

Duration - 30mins

GYM INDUCTION

STOCKTON

19:30 - 20:00

Duration - 30mins

GYM INDUCTION

STOCKTON

09:15 - 09:45

Duration - 30mins

HIIT Circuits

STOCKTON

07:05 - 07:35

Duration - 30mins

HIIT Circuits

PLYMOUTH

06:30 - 07:00

Duration - 30mins

INDUCTION

MAIDSTONE

17:00 - 17:20

Duration - 20mins

INDUCTION

BROMLEY

17:00 - 17:30

Duration - 30mins

Induction Training

LUTON

12:00 - 12:30

Duration - 30mins

LBT

LUTON

17:15 - 18:00

Duration - 45mins

LBT

STEVENAGE

19:00 - 19:30

Duration - 30mins

LEGS BUMS & TUMS

STOCKTON

17:15 - 17:30

Duration - 15mins

METAPWR

STOCKTON

17:30 - 18:00

Duration - 30mins

METAPWR TECHNIQUE

FOLKESTONE

19:45 - 20:45

Duration - 60mins

PILATES

MAIDSTONE

18:30 - 19:15

Duration - 45mins

Pump

MAIDSTONE

17:45 - 18:30

Duration - 45mins

Shredded

BROMLEY

18:00 - 18:45

Duration - 45mins

Spin

PETERBOROUGH

10:30 - 11:15

Duration - 45mins

Spinning

STEVENAGE

18:00 - 19:00

Duration - 60mins

Step N Tone

BOSTON

10:25 - 10:55

Duration - 30mins

Tru Abs

BOSTON

09:30 - 10:15

Duration - 45mins

Tru Spin

STOCKTON

17:30 - 18:15

Duration - 45mins

Tru Spin

CHATHAM

18:15 - 19:00

Duration - 45mins

Tru Spin

BOSTON

19:00 - 19:45

Duration - 45mins

Tru Spin

UXBRIDGE

13:00 - 13:45

Duration - 45mins

TruBalance

PLYMOUTH

07:30 - 07:55

Duration - 25mins

TruCircuit

CHATHAM

18:30 - 19:15

Duration - 45mins

truCircuits

CHATHAM

10:15 - 11:00

Duration - 45mins

TruCombat

PLYMOUTH

07:00 - 07:24

Duration - 24mins

TruCore

LUTON

19:30 - 20:15

Duration - 45mins

TRUCYCLE

STEVENAGE

18:00 - 19:00

Duration - 60mins

TRUCYCLE

UXBRIDGE

12:15 - 13:00

Duration - 45mins

TRUCYCLE

UXBRIDGE

18:30 - 19:30

Duration - 60mins

TRUCYCLE

UXBRIDGE

07:00 - 07:45

Duration - 45mins

TRUCYCLE

BOSTON

06:45 - 07:30

Duration - 45mins

True pump

UXBRIDGE

18:15 - 19:15

Duration - 60mins

TRUPUMP

PLYMOUTH

06:00 - 06:25

Duration - 25mins

TRUTONE

STEVENAGE

10:30 - 11:30

Duration - 60mins

TRUTONE

LUTON

10:30 - 11:15

Duration - 45mins

UPPER BODY CORE BLASTER

LUTON

18:45 - 19:30

Duration - 45mins

WEIGHTERCISE

MAIDSTONE

19:15 - 20:00

Duration - 45mins

Weights & Abs

CHATHAM

12:00 - 13:00

Duration - 60mins

Yoga

LUTON

11:15 - 12:00

Duration - 45mins

Zumba

LUTON

18:00 - 18:45

Duration - 45mins

Zumba

PETERBOROUGH

19:00 - 19:45

Duration - 45mins

Zumba

STOCKTON

19:00 - 19:45

Duration - 45mins

Zumba

CHATHAM

19:15 - 20:00

Duration - 45mins

Zumba

BOSTON

20:00 - 21:00

Duration - 60mins

Zumba

friday

STOCKTON

17:30 - 18:30

Duration - 60mins

50-50 Attack and truTONE

BOSTON

09:30 - 10:15

Duration - 45mins

AEROBICS

STEVENAGE

10:30 - 11:30

Duration - 60mins

Balance

PETERBOROUGH

10:30 - 11:15

Duration - 45mins

Body Balance

PETERBOROUGH

12:30 - 13:15

Duration - 45mins

BODY COMBAT

STEVENAGE

09:30 - 10:30

Duration - 60mins

Body Pump

UXBRIDGE

18:15 - 19:00

Duration - 45mins

BodySculpt

BOSTON

06:45 - 07:30

Duration - 45mins

BOOTCAMP

STOCKTON

07:05 - 07:35

Duration - 30mins

Boxercise

STEVENAGE

18:30 - 19:15

Duration - 45mins

Circuits

BOSTON

18:00 - 18:45

Duration - 45mins

fitness fusion

CHATHAM

09:30 - 10:00

Duration - 30mins

Grit(CARDIO)

CHATHAM

18:30 - 19:00

Duration - 30mins

Grit(CARDIO)

STOCKTON

09:30 - 10:00

Duration - 30mins

GYM INDUCTION

UXBRIDGE

17:30 - 18:15

Duration - 45mins

HIIT

BROMLEY

10:00 - 10:30

Duration - 30mins

HIIT TRAINING

PLYMOUTH

06:30 - 07:00

Duration - 30mins

INDUCTION

MAIDSTONE

17:00 - 17:20

Duration - 20mins

INDUCTION

BROMLEY

17:00 - 17:30

Duration - 30mins

Induction Training

LUTON

19:00 - 19:45

Duration - 45mins

Insanity

PETERBOROUGH

17:00 - 17:45

Duration - 45mins

KETTLE BELLS

UXBRIDGE

13:00 - 13:45

Duration - 45mins

LBT

LUTON

11:00 - 11:45

Duration - 45mins

LOW IMPACT AEROBICS

LUTON

10:15 - 11:00

Duration - 45mins

Piloxing

BROMLEY

18:00 - 18:45

Duration - 45mins

Spin

FOLKESTONE

11:00 - 11:45

Duration - 45mins

Spin

STEVENAGE

12:30 - 13:30

Duration - 60mins

spin2the beat £

PETERBOROUGH

18:00 - 18:45

Duration - 45mins

Spinning

MAIDSTONE

10:20 - 11:00

Duration - 40mins

Tabata

CHATHAM

10:15 - 11:00

Duration - 45mins

Totally Shredded

BOSTON

19:00 - 19:30

Duration - 30mins

Tru Abs

BOSTON

17:30 - 18:00

Duration - 30mins

tru hiit cardio

STOCKTON

09:30 - 10:15

Duration - 45mins

Tru Spin

STOCKTON

17:30 - 18:15

Duration - 45mins

Tru Spin

CHATHAM

06:30 - 07:15

Duration - 45mins

Tru Spin

PLYMOUTH

07:00 - 07:24

Duration - 24mins

TruCircuit

CHATHAM

17:40 - 18:20

Duration - 40mins

TruCombat

MAIDSTONE

09:30 - 10:15

Duration - 45mins

truConditioning

PLYMOUTH

06:00 - 06:25

Duration - 25mins

TruCore

LUTON

09:30 - 10:15

Duration - 45mins

TRUCYCLE

BOSTON

10:20 - 11:00

Duration - 40mins

True pump

PETERBOROUGH

19:00 - 19:45

Duration - 45mins

TRUPUMP

PLYMOUTH

07:30 - 07:55

Duration - 25mins

Trustretch

STOCKTON

10:15 - 11:00

Duration - 45mins

TRUTONE

LUTON

18:15 - 19:00

Duration - 45mins

TRUTONE

UXBRIDGE

08:00 - 09:00

Duration - 60mins

TruYoga

UXBRIDGE

19:00 - 19:45

Duration - 45mins

TruYoga

UXBRIDGE

12:15 - 13:00

Duration - 45mins

Truzumba

LUTON

19:45 - 20:30

Duration - 45mins

ZANGA ZANGA

LUTON

09:30 - 10:15

Duration - 45mins

Zumba

STOCKTON

09:30 - 10:15

Duration - 45mins

Zumba

saturday

STOCKTON

10:30 - 11:15

Duration - 45mins

Attack

STEVENAGE

09:00 - 10:00

Duration - 60mins

Balance

LUTON

08:00 - 09:00

Duration - 60mins

BODY COMBAT

STEVENAGE

11:00 - 12:00

Duration - 60mins

BODY COMBAT

LUTON

10:00 - 11:00

Duration - 60mins

BODY COMBAT

CHATHAM

09:00 - 10:00

Duration - 60mins

Body Pump

CHATHAM

10:10 - 10:55

Duration - 45mins

BodyAttack

LUTON

12:00 - 12:45

Duration - 45mins

BOLLYWOOD FITNESS

STEVENAGE

08:10 - 08:55

Duration - 45mins

BOOT CAMP

UXBRIDGE

12:00 - 12:45

Duration - 45mins

booty camp

MAIDSTONE

08:15 - 09:00

Duration - 45mins

Boxfit

UXBRIDGE

10:00 - 11:00

Duration - 60mins

dj spin

LUTON

11:00 - 12:00

Duration - 60mins

PILATES

MAIDSTONE

10:45 - 11:30

Duration - 45mins

PILATES

BROMLEY

10:00 - 10:30

Duration - 30mins

Spin

STOCKTON

09:00 - 09:45

Duration - 45mins

Tru Spin

CHATHAM

08:15 - 09:00

Duration - 45mins

Tru Spin

CHATHAM

11:00 - 11:45

Duration - 45mins

Tru Spin

STEVENAGE

10:00 - 10:45

Duration - 45mins

TRUCYCLE

UXBRIDGE

11:00 - 12:00

Duration - 60mins

TRUCYCLE

STOCKTON

09:45 - 10:30

Duration - 45mins

TRUPUMP

LUTON

09:00 - 10:00

Duration - 60mins

TRUPUMP

LUTON

12:45 - 13:15

Duration - 30mins

TRUTONE

CHATHAM

11:45 - 12:45

Duration - 60mins

Yoga

MAIDSTONE

09:45 - 11:30

Duration - 105mins

Yoga

STEVENAGE

10:00 - 11:00

Duration - 60mins

Zumba

sunday

STEVENAGE

09:30 - 10:15

Duration - 45mins

BODY COMBAT

STEVENAGE

10:30 - 11:30

Duration - 60mins

Body Pump

CHATHAM

08:30 - 09:00

Duration - 30mins

GRIT Random Discipline

LUTON

10:00 - 10:45

Duration - 45mins

Insanity

STOCKTON

11:00 - 11:45

Duration - 45mins

PILATES

BROMLEY

09:00 - 09:30

Duration - 30mins

tabata circuit

STOCKTON

10:15 - 11:00

Duration - 45mins

Tru Spin

CHATHAM

9:30 - 10:15

Duration - 45mins

Tru Spin

MAIDSTONE

10:30 - 11:30

Duration - 60mins

TruCombat

MAIDSTONE

11:30 - 12:30

Duration - 60mins

truConditioning

STEVENAGE

09:30 - 10:15

Duration - 45mins

TRUCYCLE

UXBRIDGE

09:30 - 10:30

Duration - 60mins

TRUCYCLE

STOCKTON

10:15 - 11:00

Duration - 45mins

Trustep

STOCKTON

09:30 - 10:15

Duration - 45mins

TRUTONE

LUTON

11:00 - 11:45

Duration - 45mins

ZANGA ZANGA